بازدید مدیر عامل نمایشگاه بین المللی ایران از غرفه شرکت آرتا در نمایشگاه woodex 2018

بازدید جناب آقای اسپهبدی مدیر عامل نمایشگاه بین المللی ایران از غرفه شرکت آرتا در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی یراق آلات و ماشین آلات مبلمان تجهیزات و صنایع وابسته در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران در تاریخ 23بهمن ماه 1396