نخستین نمایشگاه خصوصی برندهای ایرانی

حضور گروه صنعتی آرتا در نخستین نمایشگاه خصوصی برندهای ایرانی از تاریخ 14  لغایت 17 اردیبهشت ماه در ارمنستان