هفدهمین جشنواره صنعت چاپ 1396

طی برگزاری هفدهمین جشنواره مسابقات آثار و پژوهش های برتر صنعت چاپ کشور، شرکت آرتاپلاست برای پنجمین سال پیاپی به عنوان واحد برگزیده صنعت چاپ در بخش فلکسو انتخاب گردید.