گزیده هایی از تصاویر اجرا شده پارکت آرتا


برندگان مسابقه پارکت آرتاکلیک

نفر اول

  • نام محصول: بلوط بالتیک
  • کد محصول: 840
  • عکس ارسالی از جناب آقای نساج، نصاب نماینده قشم