مامـــوریت


گروه صنعتی آرتا ضمن گسترش سریع ، بطور مداوم در جستجوی فرصت های نوینی برای توسعه می باشد.

این شرکت علاوه بر توسعه در تمام بخش ها، مصمم به استفاده از آخرین فناوری ها در تولید و نیز امور سازمانی بوده و به ما این امکان را می دهد تا با نوآوری هایی که در سطح بین المللی انجام می گیرد همگام بوده که این یکی از ضرورتهای تبدیل شدن به یک بازیگر در فضای بین المللی است.


Plant1

دیــدگاه

دارا بودن شرکتی با بالاترین میزان تنوع از نظر زمینه های فعالیت در ایران یک چالش به شمار می رود و هدف ما فراهم نمودن شرایطی است که در بازار ایران و درارتباط با انواع محصول بتواند بالاترین کیفیت ممکن را به معقول ترین بها دریافت نماید.با گسترش فعالیت های ما در سطح بین المللی ، اکنون محصولات ما در بیش از 30 کشور جهان به فروش میرسد و این در حالی است که کیفیت محصول از نظر ما دارای بیشترین اهمیت بوده و در عین حال در توسعه آتی شرکت نیز نقش بسزایی را دارا می باشد.