این محصول دارای 10 سال ضمانت برای مصارف مسکونی و 5 سال ضمانت برای مصارف اداری و تجاری می باشد.

درصورت هرگونه مشکل مطابق با مندرجات مشروح کارت گارانتی گروه صنعتی آرتا نسبت به رفع و ارائه پارکت لمینیت سالم با همان طرح یا طرح مشابه با ارزش ریالی یکسان اقدام خواهد نمود .

با  تشکر از حسن انتخاب شما گروه صنعتی آرتا این محصول را با قابلیتهای مشروح ارائه نموده است :

  1. مقاومت در فرسودگی : سطوح ورقه های پارکت لمینیت آرتا با تمام ظرافت و زیبایی در برابر فرسایش مقاوم می باشد . ( فرسایش سطح به ایجاد نقاط فرسوده ، بزرگتر از 1 سانتی متر مربع گفته می شود.)
  2. مقاومت در رنگ پریدگی : سطوح پارکت لمینیت آرتا مقاوم در برابر رنگ پریدگی ناشی از قرار گرفتن در معرض پرتوهای غیرمستقیم خورشید یا نورمصنوعی عادی مقاوم می باشد .
  3. مقاومت در برابر لکه: سطوح پارکت لمینیت آرتا در برابر لکه های ریخته شده بر روی آن مقاوم می باشد .
  4. انسجام و استحکام اتصال: پارکت لمینیت آرتا را می توان تا سه بار جدا نموده و مجددا نصب کرده و برای تعویض قسمتهای آسیب دیده به راحتی جدا نمود.

ناحیه بکارگیری پارکت لمینیت کلیک مطابق استاندارد اروپایی EN133291685 جهت استفاده در محیط های خصوصی و عمومی است . طبقه کاربری آن 31/23 می باشد و این بدان معناست که کفپوش را می توان در محیط های خصوصی با تردد زیاد و در محیط های عمومی با فرسایش متعادل به کار گرفت .

اعتبار این ضمانت نامه ، منوط بر ارائه این کارت اسناد و مدارک قانونی خرید می باشد .

جهت استفاده بهتر و افزایش طول عمر کاربردی محصول در حفظ ونگهداری و تمیز نگه داشتن آن نهایت سعی خود را به عمل آورید.

*نصب می بایستی توسط نصاب مجاز و مطابق استاندارد تعریف شده انجام گیرد.
*نگهداری صحیح و نکات تردد رعایت گردد.
*ارزش ریالی کفپوش های نصب شده محفوظ خواهد بود.

مواردی که این محصول شامل گارانتی و ضمانت نخواهد بود.

*خطا در مراحل نصب یا صدمات ناشی از حمل و ناهموار بودن سطح محل نصب مطابق با گزارش کارشناس گروه صنعتی آرتا
*حوادث استفاده نادرست و نامناسب و اشتباه از محصول ، نظیر ایجاد خراش و ایجاد بریدگی در سطح توسط اجسام تیز و برنده ، ضرب دیدگی یا افتادن اجسام سنگین ، برآمدگی یا صدمه ناشی از سائیدگی توسط اجسامی نظیر شن و ماسه
*عدم رعایت روش های نحوه استفاده ، تمیز کاری، اقدامات احتیاطی و بالاتر بودن میزان تردد از شرایط تعریف شده
*ریختن و راکد ماندن آب روی سطح و نشط آب به سطوح پایینی محصول و شستن آن با  مواد شوینده شیمیایی

ضمانت نامه

ضمانت نامه پارکت آرتا