بازدید معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی از سایت آرتا انرژی

بازدید معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جناب آقای بهزاد محمدی به همراه استاندار اردبیل جناب آقای اکبر بهنام جو از سایت پتروشیمی آرتا انرژی صبح روز چهارشنبه 13 شهریور ماه سال 98