مامـــوریت


گروه صنعتی آرتا ضمن گسترش سریع، به طور مداوم در جستجوی فرصت های نوینی برای رشد و توسعه تمام شرکت های زیر مجموعه خود است. این شرکت علاوه بر توسعه در تمام بخش ها، مصمم به استفاده از آخرین فناوری ها در تولید و امور سازمانی بوده تا به ضرورت همگامی با تغییرات و نوآوری های جهانی برای حضور مداوم در سطح بین المللی آماده باشد.


Plant1

ارزش ها

مدیریت گروهی از شرکت ها با زمینه های فعالیت متنوع در ایران چالشی بزرگ به شمار می رود. گروه صنعتی آرتا مصمم است شرایطی را فراهم آورد تا همواره انواع محصولات خود را با کیفیتی قابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی و با بهائی معقول روانه بازار ایران کند. در همین راستا و با گسترش فعالیت ها در سطح بین المللی هم اکنون محصولات آرتا در بیش از 30 کشور جهان به فروش می رسند. چنین جایگاهی سبب شده تا کیفیت نهائی محصول از اهمیت ویژه ای برخوردار شود و در عین حال در توسعه آتی شرکت نیز نقش بسزایی را ایفا نماید