سرمایه گذاری مشترک

arta-invest

تامین مواد اولیه

arta-supply

استخدام و همکاری

arta-colaborative

گــروه صنعتی آرتا همواره در راستای پیشرفت در حوزه فعالیتهای خود کوشیده تا با نیروی توانمند و بهره گیری از متخصصین مرتبط گامی موثر در زمینه های استخدام و همکاری ، سرمایه گذاری مشترک ، تامین مواد اولیه بعمل آورد.

شما میتوانید با توجه به نوع همکاری در حوزه های استخدام و همکاری ، سرمایه گذاری مشترک ، تامین مواد اولیه فرم مربوطه را ازبخش زیر انتخاب و درخواست خود را اعلام فرمایید، پس از بررسی کارشناسان ما پاسخگوی شما خواهند بود.

ضمن تشکر از توجه شما ، از طریق فرم زیر میتوانید درخواست خود را در زمینه استخدام و همکاری ارسال کنید، پس از بررسی کارشناسان ما پاسخگوی شما خواهند بود.

  • مشخصات فردی

ضمن تشکر از توجه شما ، از طریق فرم زیر میتوانید درخواست خود را در زمینه تامین مواد اولیه ارسال کنید، پس از بررسی کارشناسان ما پاسخگوی شما خواهند بود.

ضمن تشکر از توجه شما ، از طریق فرم زیر میتوانید درخواست خود را در زمینه سرمایه گذاری مشترک ارسال کنید، پس از بررسی کارشناسان ما پاسخگوی شما خواهند بود.

بخش خالی. برای افزودن محتوا صفحه را ویرایش کنید.