پخش تبلیغات پارکت آرتا در بازی های جام جهانی فوتبال روسیه از تلویزیون

گروه صنعتی آرتا شما را به دیدن تبلیغات پارکت آرتا در بازی های جام جهانی فوتبال به شرح زیر دعوت می نماید.

ایران و مراکش-97/03/25 ساعت 19:30

ایران و اسپانیا-97/03/30 ساعت 22:30

ایران و پرتغال-97/04/04 ساعت 22:30

فرانسه و کرواسی-97/04/24 ساعت 19:30