بازدید خبرنگاران از کارخانجات گروه صنعتی آرتا

به مناسبت روز خبرنگار تعداد کثیری از خبرنگاران محلی به همراه دکتر حسین زاده معاونت استانداری اردبیل  و آقای دکتر نظری مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی اردبیل  از کارخانجات گروه صنعتی آرتا  بازدید به عمل آوردند.